MEDICINAL SIDDHA HERBS – 3 –
வள்ளலார் வழங்கிய மருத்துவக் குறிப்புகள்
—————————————
” நல்ல மருந்து மருந்து சுகம்
நல்கும் வைத்தியநாத மருந்து.”

1 . இருமலுக்கு :
முசுமுசுக்கை சமூலம் ( சமூலம் = வேரோடு ) கொண்டு வந்து பசும்பாலில் ஊறவைத்து உலர்த்தி

இடித்துச் சூரணமாக வைத்துக்கொண்டு கியாழமாக்கிப் பாலொடு கொள்க.(கொள்க= அருந்துக )

மேற்படி சூரணத்தில் மிளகு சர்க்கரை சிறுக சமன் சேர்த்து கொள்க இவ்வாறு கரிசாலையுங்
கொள்க . பிறகு பனையோலை சுட்ட சாம்பலைப் பால்விட்டு அரைத்துப் புடஞ்செய்து ( சலித்து
எடுத்து) நெய் , சர்க்கரை வெண்ணெய், தேனிலும் கொள்க. இதுபோல் மேற்படி பூ (பனம்பூ)
காய்ந்ததை பஸ்பம் செய்து கொள்ளத் தீரும்.(குணமாகும் /தீரும் = சரியாகும்/ நோய் தீரும்.)

2 . தேக மெலிவு , ஈளை, சுக்கிலக்கெடுதிக்கு:

பொன்னாங்கண்ணி ஒரு பங்கு கரிசிலாங்கண்ணி முக்கால் பங்கு , இவை ஒரு முறை
வேகவைத்து , தண்ணீர் வடித்து , பின்பு வேக வைக்கும் போது மிளகுப்பொடி போட்டு,
நெய் விட்டு, சீரகத்தால் தாளித்துப் புரட்டிச் சாப்பிடவும்.

3.நீர்க்கோவை , வாத பித்த ஆபாசக்கெடுதி , மல பந்தம் சூலை இவற்றிற்கு :

சுக்கு பலம் 12க்கு சுண்ணாம்பில் 4 பலம் கவசித்து , மஞ்சளில் 4 பலம் கவசித்து , எருமைச்
சணத்தில் 4 பலம் கவசித்து கவசம் குருகச் சுட்டு எடுத்துச் சீவி வைத்துக் கொண்டு , மூன்று
தினுசிலும் 3 வராகனெடை எடுத்து நசுக்கி அரைப்படி சலத்தில் போட்டுக் காய்ச்சி வீசம்படியாகச்
சுண்டின பின்பு , பனங்கற்கண்டு நெய் இவைகளைக் கலந்து இளந்சூடாகச் சாப்பிட்டு வர
வேண்டும். ( கவசித்து = கவசம் போல் பூசி மெழுகி )

தேக வலிவு , சரீர திடத்திற்கு :

கெட்டி மிளகு பலம் 20 – இதைப் பேயன் வாழைக்கிழங்குச் சாற்றில் 3 நாள் , இளநீரில் 4 நாள்
கரிசாலைச்சாற்றில் 3, நாள் பொன்னாங்கன்னிச் சாற்றில் 3 நாள் , பசுங்கோமயத்தில் 3 நாள்
பசும்பாலில் 3 நாள் தனித்தனியாக இரவில் ஊறவைத்து , பலில் நிழலில் காயவைத்து , தேய்த்துப்
புடைத்து முன்போலவே எல்லாவற்ற்¢லும் நனைத்து உலர்த்தித் தேய்த்துப் புடைத்து எடுத்து
வைத்துக்கொண்டு, சுமார் 5 மிளகு அளவு கற்கண்டும் சேர்த்து சாப்பிட்டு வரவும். கற்கண்டு
இல்லாமலும் கொள்ளலாம். சூடுகொண்டால் அருகம் வேர் கயாழத்தில் பசு வெண்ணெய்
சேர்த்துச் சாப்பிடலாம். இவ்விதம் சிலதில் ஊறவைத்து கடுக்காயும் கொள்ளலாம்.

பஞ்ச கற்பம் :

கஸ்தூரி மஞ்சள் , வேப்பம் பருப்பு , வெள்ளை மிளகு , கடுக்காய்த்தோல் , நெல்லிவற்றல்
இவைகளை அரைத்துப் பாலில் காய்ச்சி நறுமணத்துடன் இறக்கித் தேய்த்துக்கொள்ளவும்.
(வேறுவகை)
கசகசா , பாதாம் பருப்பு , கொப்பரைத்தேங்காய் , மிளகு , சீரகம் இவற்றைப் பாலில் அரைத்து
காய்ச்சி , நறுமணத்துடன் இறக்கித் தேய்த்துக் கொள்ளவும்.

நீலகண்ட மணி மாத்திரை :

மாந்தாளிக்கள்ளி, சதுரக்கள்ளி , வெள்ளெருக்கு(*) வேர்ப்பட்டை , இவைகளைச் சமன் எடையாக
நிழலில் உலர்த்த்க்கொண்டு ஐந்து பலம் குழித்தைலம் வாங்கிக்கொண்டு ,சுடைக்குடுக்கையில்
வைத்துக்கொண்டு பெருங்காயம், லிங்கம் , அபினி , இந்த மூன்றும் ஒவ்வொரு பலம் கல்வத்தில்
போட்டுப் பொடித்துக்கொண்டு , குங்குமப்பூ , கஸ்தூரி , கோரோசனை , பச்சைக்கற்பூரம் ,
கூகைநீறு இந்த ஐந்தும் வகைக்கு ஒன்றேகால் வராகனெடை சேர்த்து , தைலத்தை விட்டு எட்டு
ஜாமம் அரைத்து , குன்றிமணிப்பிரமானம் மாத்திரை செய்து மூங்கில் குழாயில் அடைத்து மண்
குடத்தில் வத்து , பூமிக்குள் நாற்பது நாள் வைத்து பின்பு எடுத்து விஷ்னுவுக்குப் பூசை செய்து
தங்க டப்பியில் வைத்துக் கொண்டு , வாந்திபேதி கண்டவர்களுக்கு மணிக்கு முன்று மாத்திரை
தேனில் கொடுத்தால் வாந்திபேதி நிற்கும் . ஜன்னி வகைகளுக்கும் பிரயோகிக்கலாம் ,நல்ல பாம்பு
முதலிய விஷ திருஷ்டிகளுக்கும் தகுந்த அனுபானங்களில் பிரயோகிக்கலாம்.இந்த மாத்திரைக்கு
விஷ்னு வைத்த பெயர் பிரளய கால ருத்ர மணி மாத்திரை. சிவனிட்ட பெயர் நீலகண்ட மணி
மாத்திரை. இது நாடியில் சொல்லியது.

ஆதாரம் : திரு அருட்பா – உரைநடைப் பகுதி.

(*) வெள்ளெருக்கின் பெயர் :

” செப்பக்கேள் அளக்கமென்றிதற்குப் பேரு
செயலான வமுளமென்றிதற்குப் பேரு
வப்பகள வேதநாதமென்றும் பேரு
வளமான வங்கணத்தா னென்றும் பேரு
நப்பக்கேள் நாதகிங்களையென்றும் பேரு
நலமான பாமோதயமென்றும் பேரு
மப்பக்கேள் பகவனாதி தேவனாதி யென்றும் பேரு
மடவான வெள்ளெருக்கனதற்குப் பேரு.”
உரை : அளக்கம் ,வழுந்தம் , வேதநாதம் , வங்கணந்தான் , நாத கிங்கணம்
பாமோதயம், பகவன் ,ஆதி , தேவனாதி என்பன வெள்ளெருக்கின் பெயர்கள்.
(பஞ்சகாவிய நிகண்டு -404 )

Advertisements