எழுதுங்கள் உங்களால் முடியும் என ஊக்குவித்த தோழர். அப்பண்ணசாமிக்கும் (ஆறாம் தினை) அவரது ஆசையை மெய்ப்பித்து காட்டிய தோழர்.கோ.ராஜாராம் (திண்ணை) இந்த வலைப்பூவினை சமர்ப்பிப்பதில் பெருமைப்படுகிறேன்.

Advertisements