என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோம்

தானே நடனம் ஆடுகிறது வாழ்க்கை!
பின் எதற்காக மரங்களும் பெரனிச் செடிகளும்
பட்டாம்பூச்சிகளும் பாம்புகளும்
நடனம் ஆடுகின்றனவாம்?

ஒவ்வொரு மரமும்
ஒவ்வொரு எலும்பும்
தத்தம் உள் கட்டமைப்பில்
ஓடும் நீரின் சலனத்தைக் கொண்டுளவாம்?

புவி ஈர்ப்பு விசையினைப் பின் தொடர்ந்து
வெல்லற்கறிய சக்தியை
வென்றெடுக்கின்றனவாம்?

மனிதன் மட்டும் ஏன்
மறுத்திடல் வேண்டும் கீழ் நோக்கியதான
இயல்பான பாய்ச்சலை?

காலடிகளைக் கணக்கிடுவது இல்லை
நடனமாடும் போது நான்
தாள லயமே இல்லை என்பதாக
சலிக்கின்றனர் பெண்கள்.

தொடர்ந்து ஆடுகிறாள் செல்ல மகள் என்னை
நிழல் என்னைத் தொடர்வது போல்.
புவி ஈர்ப்புடன் இசைந்தோடுவதில் இருக்கிறது
படைப்பாற்றலின் மொத்த இரகசியமும்
தாவினாலும் குதித்தாலும் என் பூனை
இயைந்தே செயல் படுகிறது ஈர்ப்பு விசைக்கு.

மொத்த உலகுக்கும் பிரபஞ்சமெனும்
தேன் கூட்டுக்கும் மார்க்கமிதுவே ஆகும்.
மன்னித்து விடுங்களெனது
மடத்தனமான துனிச்சலை.

சச்சதுரமான அமைப்புகளுக்கு மாறாக
அறுகோணமான கூடுகளில் தான்
வாழுகின்றன தேனீக்கள் கூட்டமாக.

இயற்கையான இந்த வழியில் தான்
ஒன்றினைகின்றன ஒன்றினை ஒன்று
ஈர்ப்பதன் மூலம்
நீர்க்குமிழிகளும் கூழாங்கற்களும்.

இது ஏன் இப்படியாக இருக்கிறது என்றால்
இரண்டு x ஆறு = பன்னிரண்டு அல்லவா?
பக்மின்ஸ்டர் fபுல்லர் நிறுவியது போல
பத்தடிமான கணிதத்தை விட
பன்னிரண்டடிமான கணிதம்
நெருக்கமானது இயற்கைக்கு.

ஏனெனில்……….பன்னிரண்டு என்பதோ
இரண்டாலும் வகுபடும்
மூன்றாலும் வகுபடும்.

வட்டங்களையும் உருளைகளையும்
காலத்தையும் அளக்க
பன்னிரண்டடிமானத்தைப்
பயன் படுத்துகிறோம் அல்லவா?

எனவே…….
மக்களைப் பற்றிச் சிந்திக்கும் போது
வட்டங்கள் பற்றிச் சிந்திக்கிறோம்
சந்தங்களைப் பின் பற்றும்
மக்களைப் பற்றிச் சிந்திக்கிறோம்.

பத்தடிமானத்தைப் பின்பற்றி
இந்த உலகம் ஒழிந்து போவதை விட
பன்னிரண்டடிமானத்தைப்
பின்பற்றுவதே பாதுகாப்பானது.

மூலம்: ஆலன் வாட்ஸ் ALAN WATTS-CLOUD-HIDDEN WHEREABOUTS UNKNOWN (P.121)

தமிழாக்கம்:புதுவை ஞானம்

“Harrumph !
Excuse the pun,but it is important, because bees live in hexogonal as distinct from quadrilateral
structures ,and this is the natural way in which all things such as bubbles and pebbles congricate
nesting into each other by gravity. it will follow, because 2 x 6 = 12 that as Buckminster has pointed
out – a number system to the base 12 (Duo Decimal ) is closer to nature than one to the base 10
(Decimal).for 12 is divisible by both 2 and 3 whereas 10 is not. After all we use the base 12 for
measuring circles and spheres and time, and so can ‘ think circles ‘ around people who use only
meters. The world is better Duo decimatized than decimated.”

NOTES : “Because of repeated feed back loops or mathematically
repeated iterations the tiniest error in the calculations caused by
practical need to round off figures at some decimal point
will inevitably add up to sufficient uncertainty to make predictions impossible”

WEB OF LIFE -FRTJOF CAPRA (P.176)

காற்று வந்ததால் கொடி அசைந்ததா ?
கொடி அசைந்ததால் காற்று வந்ததா ?

வீடு என்ற ஒன்று விளையக் காரணம் ?

மரமெனும் பண்டத்தால் கட்டப்பட்டது.

மரம் என்பது யாது?

அது ஒரு கோட்பாடு

வீடு விளைந்ததன் காரணம் மரமா?

இல்லை.

மரம் என்பது எதனால் ஆனது?

நீர், நார் எனும் பண்டத்தால் ஆனது.

வீடு விளைந்ததன் காரணம் நீரும் நாருமா?
மரத்தை உருவாக்கியது நீரும் நாருமா?

இல்லை.
நீர்ம வாயு, பிரான வாயு,கரி இவற்றின் கூட்டு
என்ற கோட்பாடே நீரும் நாரும் இவை சேர்ந்த மரமும்.

வீடு விளையக் காரணம் நீரும் நாருமா?
நீரும் நாரும் உருவான காரணம்
நீர்ம வாயு பிராண வாயு கரி இவற்றின் கூட்டா?

இல்லை.

எலெக்ற்றான், புரோட்டான் மற்றும்
நியூற்றான், எனப்பட்ட அணு அங்கங்களின்
கூட்டு எனும் கோட்பாடு.
அணு அங்கங்கள் அல்லது
நீர்மம்,பிராணன், கரி அல்லது
நீரும் நாரும் அல்லது
மரம் இவை
வீடொன்று விளையக் காரணமா?

இல்லை.

இவையனைத்தும்
முதலும் முடிவும் அற்ற
அநாதி அண்டத்தின்
அபின்ன முழுமையின்
அகண்டிதத்தின்
அகண்டாகாசத்தின்
கோட்பாடுகள்.

குவித்துப் பார்க்கையில் குறிப்பிட்ட காலத்தைய
கண்ணோட்டத்தின் விளைவு தான் வீடு.
யதார்த்தம் என நாமழைக்கும் மாயையில்
காரணமும் இல்லை காரியமும் இல்லை
காரியம் என்பது கண்ணோட்டத்தின் விளைவு தான்
கருவி தான்.

அகிலத்தை ஆக்கியது யார்?

உந்தனது அகிலத்துக்கு
ஆண்டவன் நீயேதான்.
ஆக்கியவனும் நீ
ஆக்காதவன் போல்
நடிக்கிறவனும் நீ
விளையாட்டுக் காட்ட.

கோளில் உள்ள அத்தனை மனிதருக்கும்
ஆளுக்கு ஒன்று என
அத்தனை அகிலங்களா?

உனது கண்ணோட்டத்தில்
உண்டான விளைவு அது .

எனது கண்ணோட்டத்தை
உருவாக்கியது யார் ?

நீ…..தான் நீயே…..தான்.

ஒரு ஜென் ஆசானும் இரு சீடர்களும்
கொடி மரம் ஒன்றைக் கடக்க நேரிட்டது.

கொடி அசைகிறதா காற்று அசைக்கிறதா?
குருவானவர் கேட்டார்.

கொடி என்றான் ஒரு சீடன்
காற்று என்றான் மறு சீடன்
இரண்டும் அல்ல
சலனம் உன் மனதில் தான்
என்றார் குருவானவர்.

மூலம் ;ROBERT HARGROVE

தமிழாக்கம்: புதுவை ஞானம்.

மங்கையராகப் பிறப்பதற்கே..

இப்போது தான் வந்து சேர்ந்தேன்
உடல் நொந்து மனம் சலித்து.
என்னைப் போல் இளம் பெண்கள்
நீர் சேந்தும் கிணற்றடியில் இருந்து.

முன்னோடிய நீரோடை
மலர்ந்து மணம் பரப்பும் மலர்கள்
கண்ணுக்கு எட்டியவரை பசும்புற்கள்
கிறங்கி நின்றேன் கண நேரம்.

.
மீண்டும் கேட்டது கடமையின் அழைப்பொலி
தலையில் அழுத்தும் மட்குடத்தைத் தூக்குகையில்
வலி வழங்கும் பெருங்குடை போலும்
தள்ளாமை நெருங்கியது போலும் தவித்தேன்.

வீட்டுக்கு வந்து பின் உனக்காகச் சமைத்தேன்
சதைத் தினவில் நீ குடித்துக் களித்த போது
வியர்வை சிந்தினேன் சுட்டெரிக்கும் வயல் வெளியில்
வயிற்றில் வளரும் கருவுடன் வேதனையைப் பங்கிட்டு .

கழுவினேன் நீ தின்றெறிந்த தட்டுக்களை
பெருக்கி வாரினேன் நாம் படுத்திருந்த அறையை
சாணி போட்டு மணக்க மெழுகிய தரையின் மூலையில்
படுக்கை விரித்தேன் பதியே உனக்காக.

வந்தாய் பிறகு உந்தன் குடிக் -காம வெறியோடு
வைத்தாய் உன் வழக்கமான கோரிக்கைகளை
எப்படிச் சோர்ந்திருக்கிறேன் என்பதையும்
எப்படியாகுமோ கருவின் நிலைப்பு என்கின்ற
கவலையையும் நான் விளக்க முயன்ற போது
அடித்து உதைத்து அடைந்தாய் உன் வழியில் .

கசங்கித் துயறுற்ற அந்தக் கணத்தில் கசந்தேன் உன்னை
எப்படிப் போனாலும் எழுப்புவேன் மறுநாளும் உன்னை
மாடு கறப்பேன், நிலத்தை உழுவேன், சமைப்பேன் உணவை
இருப்பாய் என் ஆண்டையாய் மீண்டும்
ஏனெனில் அடி பணிய வேண்டும் பெண்கள்
கணவனை மதித்துக் காதலித்துப் பணி செய்து.
அது தானே நீதி ?
இந்நிலத்தின் விளைபொருள் அல்லவா ஆண்கள் ?

Source :Daughter’s of Africa Authour : Not known

ஓதி உணர்ந்தாலும்!

நான் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே அது இருக்கிறது
நான் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பிருந்தே அது இருக்கிறது
நான் தெரிந்து கொள்வதால் என்னவாகப் போகிறது
நான் தெரிந்து கொள்ளாவிட்டல் என்னவாகப் போகிறது
இருந்தது -இருக்கிறது – இருக்கும்- பிரபஞ்சம் !

தெரிந்து கொண்டு விட்டதால் என்ன மகிழ்ச்சி
தெரியப் படுத்துவதால் என்ன மகிழ்ச்சி
தெரியப் படுத்த முடியவில்லையே என்ன துக்கம்?
தெரியப்படுத்தா விட்டால் என்ன துக்கம்?
இருந்தது -இருக்கிறது – இருக்கும் பிரபஞ்சம் !

இருக்கும் நாம் மட்டும் தான் இல்லாமல் போவோம்
என்ன லாபம் என்ன நஷ்டம் ?
ஓதி உணர்ந்தாலும் ஒன்றும் தான் இல்லையடி !

புதுவை ஞானம்

Advertisements